Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:24  | Lượt xem: 86
Ngày 06/12/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 410/KH-UBND về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:23  | Lượt xem: 54
Ngày 06/12/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 411/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá XV tại ĐVBC số 9 - Quận Long Biên

Ngày đăng 10/12/2019 | 08:21  | Lượt xem: 57
Ngày 09/12/2019, Thường trực HĐND quận đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-HĐND về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 11 - HĐND thành phố khoá XV tại ĐVBC số...

Thông báo về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 11/11/2019 | 09:38  | Lượt xem: 200
Ngày 06/11/2019, Thường trực HĐND quận Long Biên ban hành Thông báo số 90/TB-HĐND về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III

Ngày đăng 11/11/2019 | 09:36  | Lượt xem: 164
Ngày 08/11/2019, Thường trực HĐND quận ban hành Kế hoạch số 93/H-HĐND về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III

Quận Long Biên tổ chức Hội nghị Gặp mặt biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2019

Ngày đăng 08/10/2019 | 10:29  | Lượt xem: 290
Ngày 04/10/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 347/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn quận Long Biên...

Kế hoạch thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của BTV Quận uỷ về sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường, TDP và sáp nhập các TDP trên địa bàn

Ngày đăng 08/10/2019 | 10:27  | Lượt xem: 335
Ngày 27/9/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND về việc thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của BTV Quận uỷ về sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động...

Chỉ đạo tổ chức đối thoại định kỳ năm 2019 theo Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy

Ngày đăng 07/08/2019 | 11:23  | Lượt xem: 938
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 cuả Bộ Chính trị

Ngày đăng 07/08/2019 | 11:19  | Lượt xem: 266
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch về triển khai Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 29/07/2019 | 03:58  | Lượt xem: 232
Ngày 197/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc triển khai Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch tăng cường các đợt cao điểm phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên từ tháng 7 đến tháng 11/2019

Ngày đăng 29/07/2019 | 03:56  | Lượt xem: 142
Ngày 19/7/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về việc tăng cường các đợt cao điểm phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên từ tháng 7 đến tháng 11/2019

Kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của UBND quận, UBND phường 2019

Ngày đăng 29/07/2019 | 03:55  | Lượt xem: 133
Ngày 18/7/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của UBND quận, UBND phường 2019

Kế hoạch phân công chỉ đạo thực hiện, đánh giá tuyến đường, phố văn minh đô thị

Ngày đăng 18/07/2019 | 03:02  | Lượt xem: 148
Nội dung xem tại đây