Hoạt động các phường

Phường Ngọc Thụy tổng kết việc thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy Long Biên, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 22/10/2019 | 08:03  | Lượt xem: 18
Sáng ngày 18/10/2019, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Ngọc Thụy tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện 3 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm...

Phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị Tổng kết 03 Chương trình công tác của Quận uỷ giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng 22/10/2019 | 08:02  | Lượt xem: 19
Thực hiện Kế hoạch số 202-KH/QU ngày 13/9/2019 của Quận uỷ Long Biên về tổng kết các Chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo nhân tháng cao điểm vì người nghèo

Ngày đăng 22/10/2019 | 07:59  | Lượt xem: 19
Tặng 27 suất quà đến các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường nhân dịp Tháng cao điểm vì người nghèo, với tổng số tiền là: 12.500.000đ.

Đại hội Đại biểu khuyến học phường Bồ Đề, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày đăng 21/10/2019 | 04:03  | Lượt xem: 13
Sáng ngày 19/10/2019, phường Bồ Đề tổ chức Đại hội Đại biểu khuyến học lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2014.

Hội thảo khoa học về giá trị văn hóa lịch sử đình, chùa, miếu Kim Quan

Ngày đăng 21/10/2019 | 03:56  | Lượt xem: 20
Sáng ngày 19/10/2019, tại nhà văn hóa Kim Quan, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Việt Hưng long trọng tổ chức Hội thảo khoa học về tổ chức hội thảo khoa học về giá trị văn hóa – lịch sử của...

Phường Bồ Đề tổng kết việc thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy Long Biên, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 18/10/2019 | 04:09  | Lượt xem: 47
Chiều ngày 15/10/2019, tại TT VHTT phường, Đảng ủy phường Bồ Đề đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện 03 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015...

Phường Thạch Bàn tổng kết việc thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy Long Biên, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 18/10/2019 | 04:08  | Lượt xem: 43
Sáng 16-10, Đảng ủy phường Thạch Bàn tổng kết việc thực hiện 3 chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phường Long Biên tổ chức tổng kết việc thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy Long Biên, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 18/10/2019 | 04:08  | Lượt xem: 37
Chiều ngày 17/10/2019, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Long Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện 3 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III,...

Phường Gia Thụy tổng kết việc thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy Long Biên, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 14/10/2019 | 03:27  | Lượt xem: 97
Chiều ngày 11/10/2019, tại hội trường tầng 5 trụ sở phường, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện 3 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa...

Kỳ họp bất thường HĐND phường Gia Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 14/10/2019 | 03:27  | Lượt xem: 89
Sáng ngày 09/10, Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để bàn và thông qua Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường và thực hiện một số...

Công an phường Gia Thụy tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 03:27  | Lượt xem: 81
Sáng ngày 10/10/2019, Công an phường Gia Thụy phối hợp với công an Quận Long Biên tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019.

Công an phường Ngọc Lâm lắng nghe để thấu hiểu và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ngày đăng 14/10/2019 | 10:23  | Lượt xem: 61
Sáng ngày 11/10/2019, tại Nhà văn hóa phường Ngọc Lâm, Công an phường phối hợp với Công an quận Long Biên tổ chức hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2019.

HĐND phường Giang Biên tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Đề án sáp nhập tổ dân phố

Ngày đăng 14/10/2019 | 10:22  | Lượt xem: 65
Chiều ngày 10/10/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Giang Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp kỳ họp bất thường để thông qua Đề án sáp nhập tổ dân phố (TDP) trên địa bàn phường.

Long Biên: Hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 10:22  | Lượt xem: 82
Ngày 11/10/2019, tại hội trường NVH phường, công an phường Long Biên tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019.

Đức Giang đánh giá kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy

Ngày đăng 11/10/2019 | 03:54  | Lượt xem: 65
Chiều ngày 09/10/2019 tại Hội trường nhà văn hóa, phường Đức Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 3 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy và các kế hoạch thực hiện của Đảng ủy phường giai đoạn...

Cự Khối tổng kết kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 11/10/2019 | 03:50  | Lượt xem: 65
Ngày 10/10/2019, tại Trung tâm văn hóa thể thao phường, Đảng ủy phường Cự Khối đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Ngày đăng 11/10/2019 | 09:50  | Lượt xem: 131
Ngày 09/10, tại hội trường UBND phường đã diễn ra Hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân.

Ủy ban nhân dân phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị Công an phường “Lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019”.

Ngày đăng 11/10/2019 | 09:50  | Lượt xem: 46
Chiều ngày 09/10/2019, tại Hội trường UBND phường, Công an phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị Công an phường tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019.

Đảng ủy phường Ngọc Lâm tổ chức hội tổng kết thực hiện kế hoạch 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên NK 2015-2020.

Ngày đăng 11/10/2019 | 09:49  | Lượt xem: 49
Chiều ngày 08/10/2019, Đảng ủy phường Ngọc Lâm long trọng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên NK 2015-2020

Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày đăng 11/10/2019 | 09:49  | Lượt xem: 47
Chiều ngày 09/10/2019, UBND phường tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).