thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

NỘI DUNG CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA KÊU GỌI ĐẦU TƯ (Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp công viên CV-02 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên)

Ngày đăng 26/07/2019 | 01:48  | Lượt xem: 433
(1) Tên dự án: Đầu tư cải tạo nâng cấp công viên CV-02 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. (2) Địa điểm, hiện trạng sử dụng đất : Ô đất ký hiệu CV-02 thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng,...

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT8 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14

Ngày đăng 23/04/2019 | 09:13  | Lượt xem: 209
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT8 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14...

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT7 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14

Ngày đăng 23/04/2019 | 09:11  | Lượt xem: 160
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG ĐỂ BÁN ĐỐI VỚI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CT7 THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÁC Ô ĐẤT THUỘC Ô QUY HOẠCH C14...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 05/04/2019 | 09:16  | Lượt xem: 94
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 04/04/2019 | 09:07  | Lượt xem: 721
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 03/04/2019 | 08:56  | Lượt xem: 85
Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên “Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” gồm các nội dung chính sau đây: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: ...

Thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá

Ngày đăng 05/10/2018 | 09:05  | Lượt xem: 5456
Công ty CP đấu giá số 5 thông báo Tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các ô đất tại ô QH E.2/LX5 phường Bồ Đề; H.1/LX1 phường Bồ Đề; G.2/P5,G.2/CC5 phường Thạch Bàn,...

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

Ngày đăng 09/02/2018 | 09:24  | Lượt xem: 4465
Công ty CP Đấu giá Số 5- Quốc gia phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Long Biên thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ ĐẤT

Ngày đăng 05/01/2018 | 02:01  | Lượt xem: 5283
Công ty CP Đấu giá Số 5 Quốc gia phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Long Biên thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất

Kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở giáo dục tại ô quy hoạch C15/THCS1 phường Phúc Đồng (Giai đoạn 1)

Ngày đăng 28/04/2017 | 01:47  | Lượt xem: 5910
Ngày 31/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc phê phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị (không bao gồm...

Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/04/2017 | 05:26  | Lượt xem: 5897
Ngày 29/3/2017 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định...

Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/03/2017 | 11:20  | Lượt xem: 5495
Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 14/3/2017 và thay thế Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

Gói thầu số 13: Thi công hệ thống đấu nguồn cấp điện, lắp đặt trạm biến áp thuộc dự án: Cải tạo nâng tầng trường tiểu học Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy được phê duyệt

Ngày đăng 30/09/2016 | 11:28  | Lượt xem: 5221
Ngày 19/9/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 6479/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Thi công hệ thống đấu nguồn cấp điện, lắp đặt trạm biến áp thuộc...