Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1905/QĐ-UBND Về việc thu hồi 72 m2 đất do ông (bà) Hoàng Ngọc Mai đang sử dụng tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2 28/06/2019
1864/QĐ-UBND Về việc thu hồi 12,6m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đăng Lộc đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 24/06/2019
1863/QĐ-UBND Về việc thu hồi 401,9m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Thị Hòa đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 24/06/2019
1862/QĐ-UBND Về việc thu hồi 56,30m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Hồng Hải đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 24/06/2019
1861/QĐ-UBND Về việc thu hồi 272,90m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đỗ Thị Như đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 24/06/2019
1860/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27,48m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Toán và các hàng thừa kế của bà Đỗ Thị Màn (đã chết) đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 24/06/2019
1859/QĐ-UBND Về việc thu hồi 228,10m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đinh Thị Viện đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 24/06/2019
1858/QĐ-UBND Về việc thu hồi 87,20m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Chu Thị Lịch đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 24/06/2019
1857/QĐ-UBND Về việc thu hồi 140,70m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Thị Tám đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô đất tại ô quy hoạch E.5/P1 phụ cận tuyến đường Cổ Linh, tuyến đường quy hoạch 17,5m phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 24/06/2019
1856/QĐ-UBND Về việc thu hồi 40,9 m2 đất đối với bà Nguyễn Thị Mai và ông Nguyễn Văn Thực đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: "Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội" 24/06/2019
1855/QĐ-UBND Về việc thu hồi 27,6 m2 đất đối với ông Vũ Hồng Quang, Vũ Hồng Sơn, Vũ Hồng Hải đại diện cho ông Vũ Bá Cổn (đã chết) đang sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: "Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường từ ngõ 94 Thượng Thanh đến ngõ 99 Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội" 24/06/2019
1846/QĐ-UBND Về việc thu hồi 2.456,2 m2 đất do UBND phường Phúc Đồng quản lý để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 21/06/2019
1845/QĐ-UBND Về việc thu hồi 8.087,7 m2 đất của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 21/06/2019
1844/QĐ-UBND Về việc thu hồi 436,7 m2 đất của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại các phường Việt Hưng, Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội – Vinhomes Riverside 2. 21/06/2019
1734/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 8,3 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Thủy đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 21/06/2019
1733/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 6,0 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Đặng Thị Thủy, Đặng Thị Thuý, Đặng Thị Thoa đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên 21/06/2019
1674/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1923,96 m2 đất do UBND phường Giang Biên quản lý nằm trong ranh giới thực hiện dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch C.6/CC1, C.6/CC3, C.6/P1, C.6/P2 phường Giang Biên và D.2/LX1 phường Phúc Lợi, quận Long Biên. 18/06/2019
1597/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 3.70 m2 đất do ông (bà) Phùng Văn Hồ, Tạ Thị Hương, Nguyễn Văn Bích, Phùng Thị Bích Thúy đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 18/06/2019
1596/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 74.10 m2 đất do ông (bà) Nguyễn Văn Bích, Phùng Thị Bích Thúy đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 18/06/2019
1595/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 95.50 m2 đất do ông (bà) Phùng Văn Hồ, Tạ Thị Hương đang sử dụng tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 18/06/2019