lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác tuần 50 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 09/12 đến 15/12/2019)

Ngày đăng 06/12/2019 | 03:27  | Lượt xem: 236
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 49 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 02/12 đến 08/12/2019)

Ngày đăng 29/11/2019 | 03:21  | Lượt xem: 250
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 48 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 25/11 đến 01/12/2019)

Ngày đăng 22/11/2019 | 04:03  | Lượt xem: 386
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 47 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 18/11 đến 24/11/2019)

Ngày đăng 15/11/2019 | 05:30  | Lượt xem: 382
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 46 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 11/11 đến 17/11/2019)

Ngày đăng 08/11/2019 | 04:58  | Lượt xem: 357
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 45 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 04/11 đến 10/11/2019)

Ngày đăng 01/11/2019 | 03:48  | Lượt xem: 334
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 44 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 28/10 đến 03/11/2019)

Ngày đăng 25/10/2019 | 04:00  | Lượt xem: 300
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 43 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 21/10 đến 27/10/2019)

Ngày đăng 18/10/2019 | 03:51  | Lượt xem: 283
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 42 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 14/10 đến 20/10/2019)

Ngày đăng 11/10/2019 | 03:17  | Lượt xem: 298
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch công tác tuần 41 của Ban Thường vụ Quận ủy-TTHĐND-Lãnh đạo UBND Quận (Từ 07/10 đến 13/10/2019)

Ngày đăng 04/10/2019 | 03:56  | Lượt xem: 459
Nội dung chi tiết xem tại đây