các bài viết chuyên sâu

Hiệu quả bước đầu từ việc thực hiện giải thể chi bộ cơ quan phường Gia Thụy

Ngày đăng 22/10/2019 | 09:21  | Lượt xem: 51
Thực hiện chủ trương của Trung ương và Hướng dẫn của thành ủy Hà Nội, bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường Gia Thụy đã chủ động, tích cực triển khai nghiêm túc việc giải thể chi...

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính, mô hình một cửa thân thiện gần dân tại phường Bồ Đề quận Long Biên

Ngày đăng 22/10/2019 | 08:03  | Lượt xem: 25
Năm 2019, là năm tiếp tục thực hiện chương trình 02-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, Quyết định số 723/QĐ-UBND, ngày 29/3/2019 của UBND quận Long...

Hội LHPN phường Việt Hưng hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua năm 2019

Ngày đăng 22/10/2019 | 08:02  | Lượt xem: 19
Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN quận Long Biên và Thường trực Đảng uỷ, Hội phụ nữ phường Việt Hưng đã tập trung xây dựng, triển khai chương trình công tác Hội toàn diện,...

Kết quả công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy phường Việt Hưng 9 tháng năm 2019

Ngày đăng 22/10/2019 | 08:02  | Lượt xem: 32
Năm 2019, năm thứ tư triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung thực hiện nhiệm vụ thiết thực các ngày lễ kỷ niệm năm 2019, 71 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra...

Hiệu quả từ việc thực hiện chủ đề năm 2019 “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh” trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 22/10/2019 | 07:59  | Lượt xem: 15
Thực hiện chủ đề của quận Long Biên năm 2019 “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn Minh”, ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện...

Một Bí thư Chi đoàn học tập và làm theo lời Bác

Ngày đăng 21/10/2019 | 04:37  | Lượt xem: 28
Vui vẻ, năng động và luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ là những điều dễ nhận thấy khi tiếp xúc với Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Chi đoàn Trường THCS Thanh Am. Ngọc sinh ngày 16/3/1992, hiện đang...

Phường Thượng Thanh thực hiện sát nhập tổ dân phố, góp phần tinh giảm bộ máy chính quyền

Ngày đăng 21/10/2019 | 04:06  | Lượt xem: 27
Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị phường, UBND phường Thượng Thanh đã xây dựng đề án, thực hiện việc sáp nhập...

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 của Hội đồng nhân dân phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 21/10/2019 | 04:05  | Lượt xem: 19
Trong 9 tháng đầu năm 2019, mọi hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) phường luôn bám sát  kế hoạch, chương trình đề ra và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Những kết quả đạt được từ chương trình 02-CTr/QU giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn phường Việt Hưng

Ngày đăng 21/10/2019 | 03:51  | Lượt xem: 18
Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử phường giai đoạn...

 Kết quả công tác Dân vận của hệ thống chính trị phường Việt Hưng năm 2019

Ngày đăng 21/10/2019 | 03:50  | Lượt xem: 12
Năm 2019, Khối dân vận Đảng ủy phường Việt Hưng đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai Chương trình, Kế hoạch thực hiện Dân vận khéo, phối hợp thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019 gắn...

“Tuổi cao gương sáng”

Ngày đăng 21/10/2019 | 03:49  | Lượt xem: 10
Nhắc đến tên ông, Hội Người Cao Tuổi phường Bồ Đề ai cũng biêt đến đó là ông Trần Văn Kỳ một tấm gương sáng,tiêu biểu của lớp người cao tuổi.

Kết quả công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy năm 2019 trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/10/2019 | 04:08  | Lượt xem: 55
Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Phường Gia Thụy về xây dựng điển hình tiên tiến về công tác PC&CC Phường Gia Thụy năm 2019. Xác định phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một...

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thi đua chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành

Ngày đăng 14/10/2019 | 03:38  | Lượt xem: 77
Quận Long Biên được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004. Trải qua 16 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, UBKT Quận ủy Long Biên không ngừng phấn đấu vươn lên, xứng đáng là cơ quan tham...

Kết quả trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư phường Bồ Đề 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 10:22  | Lượt xem: 129
Trong giai đoạn 2015-2020, công tác CCHC tại Phường Bồ Đề đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND quận Long Biên trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT...

Hiệu quả từ công tác Dân vận phường Phúc Đồng

Ngày đăng 14/10/2019 | 10:22  | Lượt xem: 100
Xác định công tác dân vận là một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Do vậy, việc tăng cường, đẩy mạnh công tác dân vận là một nhiệm vụ hết sức...

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ phường Ngọc Thụy 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 09:50  | Lượt xem: 116
Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 9 tháng đầu năm đã được phường Ngọc Thụy triển khai thực hiện tốt, phát huy được sức mạnh của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững...

Đảng ủy phường Giang Biên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng.

Ngày đăng 09/10/2019 | 02:05  | Lượt xem: 135
Năm 2019, Đảng ủy phường Giang Biên chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường chấp hành kỷ luật đảng, ngăn chặn “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” xây dựng Đảng ngày càng trong...

Ngọc Thụy hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 07/10/2019 | 05:02  | Lượt xem: 353
9 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát đã của Đảng ủy phường Ngọc Thụy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nên đã có nhiều nội dung vượt kế hoạch năm 2019 đề ra. Qua đó giúp Đảng ủy nắm...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội phụ nữ và phong trào thi đua 9 tháng đầu năm 2019!

Ngày đăng 07/10/2019 | 10:20  | Lượt xem: 289
Thực hiện Chương trình công tác Hội và kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN quận Long Biên. Hội LHPN phường Ngọc Lâm xây dựng chương trình công tác...

Chi hội Khuyến học tổ dân phố 24 - tấm gương sáng trong công tác khuyến học khuyến tài

Ngày đăng 05/10/2019 | 11:27  | Lượt xem: 116
Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường, chi hội Khuyến học tổ dân phố 24 - phường Bồ Đề đã phát huy truyền thống hiếu học, phát triển phong trào khuyến học,...