an ninh quốc phòng

Ban CHQS quận nâng cao chất lượng huấn luyện Dân quân tự vệ
Ngày đăng 01/10/2019 | 13:48  | Lượt xem: 932

9 tháng đầu năm 2019, Ban CHQS quận Long Biên đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó nổi bật là công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), bảo đảm cho lực lượng vũ trang quận luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác xây dựng lực lượng. Ban CHQS quận Long Biên đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ và đúng quy trình đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời kiện toàn, bổ sung các thành phần, lực lượng dân quân nòng cốt, bảo đảm số lượng hợp lý, chất lượng chính trị ngày càng cao, quy mô tổ chức phù hợp. Từ đầu năm, Ban CHQS quận đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân đủ 17 tuổi trong năm được 1568 công dân, kết nạp dân quân tự vệ cho 498 công dân…

Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Thượng tá Vũ Thanh Quang, chỉ huy trưởng Ban CHQS quận cho biết: Để phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã tập trung chỉ đạo các phường và đơn vị tự vệ làm tốt mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ, thống nhất các nội dung soạn thảo, bài giảng, tiến trình biểu huấn luyện, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Năng lực của đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp phường cũng được nâng cao thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng việc hướng dẫn cơ quan ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ, phương án chiến đấu. Đồng thời tham mưu giúp Quận ủy, UBND quận lãnh đạo chỉ đạo 3 phường Phúc Lợi, Gia Thụy, Thạch Bàn diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt; bám sát thực tế, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Huấn luyện nội dung súng máy phòng không 12,7 cho Dân quân

Ban CHQS quận xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện Dân quân tự vệ vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, Ban CHQS quận chỉ đạo, tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV cơ động, các chuyên ngành binh chủng nâng cao trình độ về kỹ thuật, chiến thuật chiên sđấu, khả năng tác chiến trong mọi điều kiện ban ngày, ban đêm, bảo đảm sát yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Trong huấn luyện, công tác giáo dục chính trị đối với DQTV luôn được Đảng ủy, Ban CHQS quận thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có  chất lượng, hiệu quả. Ban CHQS các phường đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trực tiếp các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đoàn kiêm chính trị viên và chính trị viên phó Ban CHQS các phường lên lớp công tác giáo dục chính trị đối với lực lượng dân quân thuộc quyền. Mặt khác, Ban CHQS quận đẩy mạnh các phong trào thi đua trong huấn luyện.

Chính vì vậy, Ban CHQS quận đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho lực lượng DQTV theo kế hoạch, quân số tham gia huấn luyện đạt 98,5%. Tại Hội thao quốc phòng lực lượng DQTV quận Long Biên năm 2019 có hơn 1000 vận động viên đến từ 68 đơn vị DQTV trong toàn quận đã tham gia tranh tài. Thông qua Hội thao, Ban CHQS quận đánh gía thực chất chất lượng huấn luyện DQTV, làm cơ sở rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo, đồng thời lựa chọn những vận động viên tiêu biểu xuất sắc tham gia Hội thao Quốc phòng và Hội thao Thể dục thể thao LLVT Bộ Tư lệnh năm 2019./.